TOGETHER WE CREATE A BETTER FUTURE

BEKIJK HIER HET PROGRAMMA

… DE WERKING VAN HET GEHEUGEN, DEMENTIE EN VITALITEIT…

door prof. dr. Erik Scherder

REGISTREER NU!

Bestel voor 1 november uw tickets en ontvang het gereduceerde tarief.

Symposium Multidisciplinaire Samenwerking – Mondzorg voor Ouderen

Kwetsbare ouderen verdienen als cliënt van ons zorgsysteem optimale aandacht. Een belangrijk onderdeel van deze aandacht is goede passende mondzorg. Uit onderzoek van de laatste jaren blijkt dat hier nog een belangrijke stap in te maken is. Zowel in de thuiszorg als in de zorginstellingen valt nog veel winst te behalen. Zo zien we dat meer dan 80% van de cliënten goede mondzorg in de thuiszorgsituatie mist. De kwalijke en vaak dramatische gevolgen hiervan zien wij bij opname van deze kwetsbare ouderen in de zorginstellingen. 50% heeft dusdanige problemen in de mond dat hieruit directe klachten kunnen ontstaan. Tevens blijkt dat er causale en associatieve verbanden bestaan tussen de pathologie van de mond en de pathologie van de rest van het lichaam. Om deze kwetsbare ouderen optimaal te kunnen behandelen is integratie van geneeskunde en tandheelkunde essentieel. Tijdens het Symposium Multidisciplinaire Samenwerking – Mondzorg voor ouderen, worden beide vakgebieden verder geholpen naar deze geïntegreerde visie op de mondzorg. Met hierbij als uitgangspunt goede passende mondzorg voor meer kwetsbare ouderen in de nabije toekomst.

Pernille la Lau,
dagvoorzitter

Alles start met koffie… Dat zeg ik dagelijks op TV en ook op 14 november zullen we hier mee starten. Koffie om open te gaan staan voor het onderwerp mondzorg en specifiek mondzorg voor ouderen. Mijn eigen vader is 85 en ik weet wat een gezonde mond (voor hem) betekent…

Prof. dr. Arfan Ikram,
hoogleraar epidemiologie

Prof. dr. Erik Scherder,
hoogleraar klinische neuropsychologie

Dr. Gert-Jan van der Putten,
specialist ouderengeneeskunde en wetenschappelijk onderzoeker

Prof. dr. Frank Lobbezoo,
tandarts-gnatholoog en hoogleraar orale functieleer

Dr. Jan den Dekker,
tandarts, tandheelkundig adviseur van Zorginstituut Nederland en docent sociale tandheelkunde

Dr. Claar van der Maarel – Wierink,
tandarts geriatrie

Prof. dr. Guus van Montfort,
hoogleraar bedrijfseconomie

Pernille la Lau,
dagvoorzitter

Wim van der Torre

Tijdens de intake van nieuwe bewoners in zorginstellingen zie ik steeds vaker schrijnende situaties. Protheses welke maanden of zelfs jaren niet uit de mond zijn geweest. Totaal vervuilde monden met ernstige tandvleesontstekingen. Chronische pijnklachten zijn meer regel dan uitzondering. In het kader van het welzijn van kwetsbare ouderen is het van belang dat naast de algemene brede medische zorg ook de mondzorg op goed passend niveau wordt aangeboden. Alleen zo kunnen we de vele schrijnende gevallen van vervuiling in de mond te reduceren. Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat wij, als zorgteam multidisciplinaire zorg aanbieden. De behandelend arts dient goede kennis van de mondzorg te hebben en de tandarts van de medische problematiek. Kennis van elkaars vakgebied is dus noodzaak. Met de sprekers op dit symposium verwachten wij dat er in belangrijke mate kennisoverdracht plaatsvindt om ervoor te zorgen dat wij gezamenlijk de monden van kwetsbare ouderen goed verzorgen, problemen herkennen en zorgen dat deze doelgroep zo gezond mogelijk oud kan worden, want dat verdienen zij!

Wim van der Torre – geriatrisch tandarts 

Circle of goals

Kennisoverdracht

Het overdragen van de kennis vanuit alle disciplines is belangrijk voor het signaleren van problemen, maar ook voor het oplossen ervan. Kennis over de mond en over de cliënt moet bij alle disciplines bekend zijn.

Scholing

Scholing staat centraal binnen bewustwording, kennisoverdracht en samenwerken. Er kan niet verwacht worden dat eenieder uit zichzelf de kennis heeft. Daarom is scholing op het gebied van mondzorg essentieel.

Doelen stellen

Waar gaan we heen met deze cliënt, waar wil de familie heen, waar willen wij heen. Wat wordt ons doel als multidisciplinair team. Hoe laten we onze doelen samenkomen.

Hands-on

Schouders eronder en allen gaan voor een betere samenwerking. Het sneller vinden van elkaar en elkaar eerder betrekken. Leer van elkaars expertises.

Welzijn

Soms betekent dat met de handen op de rug behandelen.

De toekomst

Hoe zien we de toekomst? Hoe gaan we deze samen aan? Waar kunnen we verbeteren?

Samenwerken

Naast het overdragen van de kennis moet er ook samen gewerkt worden. Wat kunnen wij doen om samen te werken aan een betere kwaliteit van leven?

Bewustwording

De mondzorg binnen zorginstellingen is meestal niet het grootste aandachtsgebied tijdens de algemene dagelijkse zorg. Om dit te bewerkstelligen is het belangrijk de noodzaak van een goede mondhygiëne onder de aandacht te brengen bij alle disciplines.