Accreditatie

Is aangevraagd voor:

 • Specialist Ouderengeneeskunde: GAIA (ABC1) – bevestigd, 4 punten
 • Tandartsen: KRT – bevestigd, 4 punten
 • Mondhygiënist: KRM – bevestigd, 4 punten
 • Logopedisten & Diëtisten: ADAP – bevestigd, 4 punten
 • Verpleegkundig Specialist: VSR – bevestigd, 4 punten
 • Tandprothetici: KRTP – bevestigd, 4 punten

Waarbij leerdoelen:

 • De deelnemer heeft kennis over het verlenen van mondzorg aan kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen.
 • De deelnemer heeft kennis over de orale (dis)functie bij ouderen met dementie.
 • De deelnemer heeft kennis over de gevolgen van slechte mondgezondheid voor de algemene gezondheid en vice versa.
 • De deelnemer heeft kennis over (het belang van) de samenwerking die plaatsvindt tussen kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen en hun zorgverleners (behandelteams, thuiszorg en andere zorgverleners).
 • De deelnemer heeft kennis van de zoektocht naar een passend concept voor multidisciplinaire samenwerking binnen de mondzorg bij kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen.
 • De deelnemer heeft verdiepende kennis over de rol van Zorginstituut Nederland binnen het terrein mondzorg.

Mocht u nog vragen hebben over de accreditatie dan kunt u via de e-mail terecht bij academy@vitadent.nl