Arfan Ikram

Prof. Ikram is hoogleraar Epidemiologie aan het Erasmus MC. Zijn onderzoek richt zich op het ontstaan, preklinische hersenschade en prognose van dementie, waaronder de ziekte van Alzheimer. Met name is hij geïnteresseerd in hoe leefstijl, genetische factoren en multi-morbiditeit het beloop van deze ziekte beïnvloeden. Het uiteindelijke doel is een effectieve preventieve strategie te ontwikkelen tegen dementie. Voor zijn onderzoek maakt prof. Ikram gebruik van het ERGO-onderzoek, een grootschalig bevolkingsonderzoek in Rotterdam onder 15000 deelnemers van 45 jaar en ouder. Dit onderzoek loopt sinds 1990 en alle deelnemers worden elke 4 tot 6 jaar onderzocht.

Titel presentatie:      Multi-morbiditeit: van één orgaan tot de hele mens


Met het ouder worden nemen verschillende lichaamsfuncties af, hetgeen uiteindelijk kan leiden tot ziekte. Het medisch-wetenschappelijk onderzoek richt zich voornamelijk op een orgaansysteem en/of ziekte. Echter, de meeste mensen lijden gedurende hun leven aan multi-morbiditeit. In deze voordracht zal ingegaan worden op verschillende aspecten van multi-morbiditeit en daaraan gerelateerd polyfarmacie. Voorts zal gesproken worden over de complexiteit rondom dementie, aangezien dit een paradoxale relatie vertoont met overige multi-morbiditeit. Ten slotte, mogelijkheden tot preventie van multi-morbiditeit zullen worden toegelicht.

SYMPOSIUM 2020