ERIK SCHERDER

Prof. Erik Scherder is hoogleraar Neuropsychologie verbonden aan de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. Hij is de hoogleraar die iedere student wenst te hebben en won meerdere keren de VU onderwijsprijs. Daarnaast is Erik is ook verbonden aan de Rijks Universiteit Groningen als hoogleraar Bewegingswetenschappen. Ook daar zijn hem diverse malen onderwijsprijzen toegekend. Onderwerpen waarover Erik Scherder spreekt zijn het brein en breinonderhoud, de relatie tussen beweging, gedrag en mentale gezondheid, wat is werkstress en wat kunnen we er aan doen, de werking van muziek in het brein, de werking van het geheugen, dementie en vitaliteit op de werkvloer.

Titel presentatie:

‘Je moet er eens op kauwen’

Inhoud presentatie:

Wist u dat kauwen leidt tot een verhoogde hartfrequentie die samengaat met een toegenomen bloedstroom door één van de drie belangrijke arteriën van de hersenen? De toename in bloedvoorziening is met name cruciaal voor het functioneren van de witte stof (verbindingen) in de hersenen. Omdat de witte stof een sterk leeftijdseffect kent, speelt alleen al om deze reden de tandarts een uiterst belangrijke rol bij het in goede conditie houden van de hersenen van de ouder wordende mens.

SYMPOSIUM 2020