FRANK LOBBEZOO

Prof. dr. Frank Lobbezoo is tandarts-gnatholoog en hoogleraar Orale Functieleer, in het bijzonder de Orofaciale Pijn en Disfunctie. Hij studeerde in 1988 cum laude af aan de Universiteit van Utrecht. In 1992 promoveerde hij aan diezelfde universiteit op het gebied van de temporomandibulaire disfunctie, waarna hij gedurende drie jaar postdoctoraal onderzoek verrichtte aan de Universiteit van Montreal, Quebec, Canada. Sinds 1996 is hij werkzaam bij het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), alwaar hij in 2005 als hoogleraar werd benoemd. Hij is tevens Honorary Professor in Aarhus (Denemarken) Jinan (China).

Titel presentatie:

Orofaciale pijn en disfunctie bij ouderen met dementie

Inhoud presentatie:

Orofaciale pijn en disfunctie hebben een grote impact op de levenskwaliteit. Bij ouderen met dementie kan het lastig zijn om de aanwezigheid ervan vast te stellen, met name van pijn, aangezien begrip en verbaliteit tekort kunnen schieten voor een accurate diagnostiek. Om die reden is er een instrument ontwikkeld voor het vaststellen van de aanwezigheid van orofaciale pijn op basis van observaties van gezichtsuitdrukkingen, verbalisaties en gedrag. Tijdens deze voordracht zal dit instrument worden toegelicht en zullen de resultaten van enkele studies worden besproken waarin het instrument is toegepast. Tot slot zal een aantal studies worden besproken waarin de orale functie en disfunctie bij ouderen met dementie is onderzocht.

SYMPOSIUM 2020