JAN DEN DEKKER

Dr. J.(Jan) den Dekker is tandarts. In het verleden was hij algemeen practicus en adviserend tandarts bij een zorgverzekeraar. Sinds 1992 is hij tandheelkundig adviseur van Zorginstituut Nederland (respectievelijk Ziekenfondsraad en College voor zorgverzekeringen). Daarnaast is hij sinds 1986 docent sociale tandheelkunde aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam.

Titel presentatie:
Het Zorginstituut en de mondzorg voor ouderen

Inhoud presentatie:
Zorginstituut Nederland is een zelfstandig bestuursorgaan van de rijksoverheid. Het Zorginstituut heeft onder andere taken op het gebied van het pakketbeheer ten behoeve van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg, en van de kwaliteitsbevordering van de zorg. Besproken wordt wat deze taken in concreto inhouden, en wat het Zorginstituut gedaan heeft en doet op het terrein van de mondzorg. Daarbij gaat in het bijzonder de aandacht uit naar de mondzorg voor ouderen. Centrale vragen zijn: wat is de betekenis van Zorginstituut Nederland voor de toegankelijkheid en de kwaliteit van de mondzorg voor kwetsbare ouderen in Nederland?

SYMPOSIUM 2020