GERT-JAN VAN DER PUTTEN

Dr. Gert-Jan van der Putten is specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg bij Dagelijks Leven, een organisatie met ruim 40 kleinschalige locaties voor mensen met dementie. Daarnaast is hij als senior onderzoeker verbonden aan de faculteit tandheelkunde van de Radboudumc in Nijmegen. Als één van de weinige artsen houdt hij zich bezig met het verbeteren van mondzorg van kwetsbare zorgafhankelijke ouderen. Hij is mede initiator en auteur van de in 2007 verschenen Verenso Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke verpleeghuiscliënten. In 2011 is hij gepromoveerd op het proefschrift ‘Poor oral health, a new potential geriatric giant’.

Titel presentatie:

Samenwerking tussen arts en tandarts. Van paradox tot oplossing.

Inhoud presentatie:

De ernst van de problematiek bij kwetsbare ouderen, de combinatie van aandoeningen en de onvoorspelbaarheid van het ziekteverloop zorgen ervoor dat de zorg aan de oudere patiënt vaak complex is. De inzichten en werkwijzen van de verschillende zorgverleners dienen samengevoegd te worden zodat een multidisciplinaire samenwerking ontstaat. Echter wordt de mondzorg vaak als apart zorgdomein gezien door zorgprofessionals, terwijl een inter- en een multidisciplinaire professionele aanpak voor deze doelgroep essentieel is. De gevolgen van deze fragmentatie van zorg kunnen groot en voor de ouderen zelfs dramatisch zijn.

SYMPOSIUM 2020